Fra den 28. april 2013 træner Rally holdet på skovengen om søndagen kl.13,30