Bestyrelsen i THF holdt bestyrelsesmøde d. 15. April.
Der blev det vedtaget, at vi afventer Regeringens udspil d. 10. Maj.
Vi afholder Bestyrelsesmøde d. 13. Maj, for at beslutte hvad vi gør mht. træning i klubben, ud fra de retningslinjer, der kommer fra regeringen..

Så DESVÆRRE…… fortsat ingen træning.
Bestyrelsen melder ud umiddelbart efter mødet d. 13. Maj.

På Bestyrelsens vegne /Peter Uno Andersen